• 002
  • 003
  • 004

Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Wyborczego GRYF XXI mam zaszczyt zaprosić na konwencję wyborczą, która odbędzie się w środę 6 marca o godzinie 19:00 w sali konferencyjnej Hotelu Dobosz w Policach.

Powiat Policki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Razem Możemy Więcej. Edycja 2024” organizowanego w ramach VII Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej.

Rusza kolejna akcja Powiatu Polickiego  promująca możliwość dokonania, w ramach zeznania podatkowego za 2023 rok, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, odpisu 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

Powiat Policki jest w trakcie prac polegających na adaptacji budynku przy ul. Korczaka w Policach na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, że Pan Cezary Arciszewski został wybrany na Przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

W oparciu o uchwałę nr XXIX/303/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 2028, poz.2029, z 2022 r. poz. 523, poz. 983, z 2023 r. poz. 2945) Burmistrz Polic występuje do mieszkańców gminy Police z ofertą przydziału 10 lokali mieszkalnych do NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE, tj.:

23 października rozpocznie się VIII edycja Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zaprezentowało nowe autobusy.

W poniedziałek 16 października władze samorządowe Powiatu Polickiego i Gminy Police złożyły okolicznościowe wiązanki pod figurą św. Jana Pawła II, w związku z przypadającą 45. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

12 października w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach odbył się Dzień Edukacji Narodowej w gminie Police.

ADRES
Police, ul. Piaskowa 101
E-MAIL
ws@gryfxxi.pl

Back to top