• 002
  • 003
  • 004

Powiat Policki jest w trakcie prac polegających na adaptacji budynku przy ul. Korczaka w Policach na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Chcemy poprawić warunki świadczonych usług i dostosować obiekt do współczesnych standardów i wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych - mówi Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska

W nowej siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zrealizowane będą wszelkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie poddany termomodernizacji, co wpłynie pozytywnie na jakość powietrza, efektywność energetyczną budynków, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie nakładów na opłaty za media.

Koszt inwestycji wyniesie prawie 5 milionów 500 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z funduszu Polski Ład w kwocie 4 miliony 500 tysięcy złotych.

ADRES
Police, ul. Piaskowa 101
E-MAIL
ws@gryfxxi.pl

Back to top