• 002
  • 003
  • 004

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zaprezentowało nowe autobusy.

Prezentowane cztery nowe autobusy zostały zakupione dzięki dotacji z funduszy Unijnych w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości transportu publicznego w Policach przez zakup autobusów hybrydowych” wspartego środkami działania 11.4 „Transport Miejski” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą: Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarta została w maju 2023 roku i przewiduje, że SPPK zakupi 4 autobusy hybrydowe (2 krótkie i 2 przegubowe) i uzyska na ten dofinansowanie w wysokości:

  • Założona wartość projektu: 7 380 000 złotych brutto (6 000 000 złotych netto),
  • Wysokość dofinansowania: 5 100 000 złotych, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych
  • Wkład własny do projektu pochodzi ze środków własnych SPPK

Spółka przeprowadziła postępowanie w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych, w wyniku którego wyłoniono dostawcę autobusów, firmę Solaris.

Zakupione autobusy będą wyjeżdżały na wszystkie linie, które obecnie obsługuje Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

ADRES
Police, ul. Piaskowa 101
E-MAIL
ws@gryfxxi.pl

Back to top