• 002
  • 003
  • 004

W oparciu o uchwałę nr XXIX/303/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 2028, poz.2029, z 2022 r. poz. 523, poz. 983, z 2023 r. poz. 2945) Burmistrz Polic występuje do mieszkańców gminy Police z ofertą przydziału 10 lokali mieszkalnych do NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE, tj.:

 

-  Miejscowość   Ulica ilość
pokoi
 Kondygnacja   Powierzchnia
użytkowa/
mieszkalna
lokalu w m² 
 Ilość 
osób 
min-max
 Termin 
oględzin
 Godzina
1  Trzebież  Leśna 12/1  2  parter  31,19/25,14  1-3  06.11.2023r  14:00-16:00
2  Trzebież  Wkrzańska 17/6  2  I piętro  49,41/43,30  2-4  06.11.2023r  14:00-16:00
3  Police  Kościuszki 53/1 3  parter  75,3/55,65  4-6  07.11.2023r.  14:00-16:00
4  Police  Kościuszki 16/1 3  parter  56,4/47,64  3-5  07.11.2023r.  14:00-16:00
5  Police  Nowopol 38/3 1  parter  25,48/21,73  1-2  08.11.2023r.  14:00-16:00
6  Police  Nowopol 29/6 1  I piętro 41,68/24,08  1-3  08.11.2023r.  14:00-16:00
7  Police  Palmowa 5/5 2  I piętro  52,61/37,23  2-4  09.11.2023r.  14:00-16:00
8  Police Jasienica  Kopernika 3/2 2  parter 34,5/24,95  1-3  09.11.2023r.  14:00-16:00
9 Police  Wojska Polskiego 20/3 4  I piętro  81,54/70,17  4-7  10.11.2023r.  14:00-16:00
10  Police  Wojska Polskiego 20/4 3  I piętro  78,56/58,21  4-7  10.11.2023r.  14:00-16:00

 

 

Termin składania wniosków od 20.11.2023 r. do 30.11.2023 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach pod adresami:

www.police.pl               tel. (91) 43-11-877          
www.zgkim.police.pl     tel. (91) 43-11-366 lub 725-995-613

 

ZAŁĄCZNIKI:

ADRES
Police, ul. Piaskowa 101
E-MAIL
ws@gryfxxi.pl

Back to top