Podstawowe cele działania Stowarzyszenia:
 • Prowadzenie działalności na rzecz samorządności lokalnej.
 • Prowadzenie działań służących integracji mieszkańców.
 • Udział w sprawowaniu władzy Wykonawczej i Uchwałodawczej w samorządzie Gminnym i Powiatowym.
Priorytety Stowarzyszenia:
 • Budowa społeczeństwa obywatelskiego.
 • Dalsza dbałość o oświatę, kulturę, sport i rekreację.
 • Wspieranie Przedsiębiorczości.
 • Inwestycje gminne.
 • Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
 • Usprawnienie działalności urzędów samorządowych.

pobierz szczegółowy program stowarzyszenia >>>>

Zarząd Stowarzyszenia
Wspólnota Samorządowa GRYF w Policach:
 • Władysław Diakun - Przewodniczący
 • Witold Król - Sekretarz
 • Cezary Arciszewski - Członek zarządu
 • Adam Pacholik - Członek zarządu
 • Zbigniew Wyrwicz - Skarbnik
Radni Rady Miejskiej w Policach 2014-2018,
reprezentujący GRYF XXI:
 • Witold Król– Przewodniczący
 • Elżbieta Jaźwińska – Wiceprzewodnicząca
 • Michał Rajewski – Wiceprzewodniczący
 • Mirosława Butryn
 • Piotr Diakun
 • Maciej Dolak
 • Wiesław Gaweł
 • Zofia Hlek
 • Zygmunt Kołacki
 • Władysław Kosiorkiewicz
 • Marcin Michalak
 • Halina Olejarnik
 • Andrzej Partyka
 • Andrzej Rogowski
 • Krystyna Seweryńczyk (pierwsza kadencja)
 • Grzegorz Ufniarz
Radni Rady Powiatu w Policach 2014-2018,
reprezentujący GRYF XXI
 • Cezary Arciszewski – Przewodniczący
 • Izabela Wesołowska-Kośmider –  Wiceprzewodnicząca
 • Andrzej Bednarek
 • Waldemar Echaust
 • Beata Chmielewska (Golisowicz)
 • Mariusz Jędrak
 • Dariusz Podhajny
 • Anna Ryl
 • Iwona Wierzbicka