Nie afiszują się, nie szukają poklasku, nie oczekują wynagrodzenia. Wolontariusze, ludzie bezinteresowni, niosący pomoc innym. Jest ich wielu w powiecie polickim.  Zostali docenieni przez władze powiatowe.

Czytaj więcej...

Dobra wiadomość dla starszych i najstarszych  mieszkańców powiatu polickiego oraz ich rodzin: w styczniu 2016 roku zaczyna działalność Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Policach. Zlokalizowany będzie przy ul. Korczaka 17, w budynku szkoły po zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego.

Czytaj więcej...

Od ponad roku, to jest od początku obecnej kadencji władz samorządowych, współpraca Powiatu Polickiego z Gminą Police układa się coraz lepiej. Przedstawiciele władz powiatowych obecni są niemal na każdej sesji Rady Miejskiej w Policach. Częste są też spotkania Burmistrza Polic z Zarządem Powiatu.

Czytaj więcej...

To był wielki sukces akcji "Powiatowy tydzień czerwonej krwinki".  Mieszkańcy powiatu polickiego oddali honorowo prawie 55 litrów krwi! Propozycja oddania krwi w specjalnie dostosowanym do tego ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie najwyraźniej przypadła do gustu mieszkańcom. Tym bezcennym lekiem chciało się podzielić aż 140 osób! Spośród nich zakwalifikowanych zostało 122 dawców. Po oddaniu krwi czekał na nich „obowiązkowy” zestaw czekolad. Organizatorzy przygotowali też niespodzianki dla wszystkich, którzy byli gotowi oddać krew. Każdy z  nich otrzymał gadżet i mógł wziąć udział w losowaniu nagród, ufundowanych przez Powiat Policki, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Czytaj więcej...

Zarząd Powiatu w Policach podnosi poziom bezpieczeństwa na drogach. Odnowione zostało oznakowanie poziome dróg, zostały też zidentyfikowane miejsca szczególnie niebezpieczne. Nad wszystkim czuwa Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Miejsca najbardziej niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego zostały zabezpieczone:

Czytaj więcej...

Jesienią 2015 roku grupa mieszkańców gminy Police podjęła inicjatywę, zmierzającą do likwidacji Straży Miejskiej w Policach. W ocenie burmistrza Polic Władysława Diakuna – jest to działanie na szkodę mieszkańców. – Straż Miejska jest nam potrzebna – mówi  burmistrz Diakun. – Nie rozumiem tej inicjatywy. Obawiam się, że wynika bardziej z przesłanek osobistych niż merytorycznych.

Czytaj więcej...

To był już IX Jarmark Augustiański w Jasienicy. Odbył się 29 sierpnia 2015r. Jak zawsze – kolorowo, historycznie, średniowiecznie. Ulicami przeszedł korowód, zapraszający mieszkańców do wspólnej zabawy u stóp ruin klasztoru po-augustiańskiego.  Na czele – włodarze  gminy i powiatu oraz gospodarz, ks. kan. Waldemar Szczurowski, proboszcz parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jasienicy, która była współorganizatorem imprezy. Uroczystego otwarcia  dokonali wspólnie burmistrz Polic Władysław Diakun, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski i przewodnicząca Rady Osiedla nr 3 Jasienica Mirosława Butryn. Całość, niezmordowanie od wielu lat, prowadził Jan Matura z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

Czytaj więcej...

Szczecin i Police chcą zintensyfikować prace nad obejściem zachodnim i przeprawą Police – Goleniów. Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Burmistrz Polic Władysław Diakun i Starosta Policki Andrzej Bednarek podpisali list intencyjny w tej sprawie. Zapraszają innych do współpracy.

Przedstawiciele sąsiadujących samorządów w liście intencyjnym zobowiązują się do wymiany informacji i wspólnego występowania do administracji rządowej w zakresie  przygotowań formalnych pod realizację przyszłej inwestycji. Jako jedną z form realizacji przedsięwzięcia samorządy dopuszczają Partnerstwo Publiczno-Prywatne, nie wykluczają również możliwości współpracy z innymi samorządami, stowarzyszeniami czy podmiotami zainteresowanymi inwestycją.  W poniedziałek, 24 sierpnia 2015r,  z udziałem przedstawicieli samorządów i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA w Policach odbyło się pierwsze robocze spotkanie,  poprzedzone wizją lokalną w Porcie Morskim Police. 

Czytaj więcej...

Pierwsza, powakacyjna sesja Rady Miejskiej w Policach odbyła się we wtorek, 25 sierpnia. Było to X posiedzenie RM bieżącej kadencji. Obrady rozpoczęły się od przyjęcia ślubowania od nowego radnego, pana Sławomira Kajkowskiego. Został wybrany w wyborach uzupełniających, które odbyły się 26 lipca 2015, w okręgu nr 5, obejmującym osiedle Police-Jasienica. Po zaprzysiężeniu – Rada przystąpiła do realizacji dalszej części porządku obrad.

Czytaj więcej...

Majowa sesja Rady Miejskiej w Policach odbyła się wyjątkowo w środę, a nie we wtorek, ponieważ dokładnie w środę, 27 maja 2015 roku  minęło  25 lat od pierwszych, wolnych wyborów samorządowych w Polsce. Była to więc okazja do podkreślenia tej rocznicy. Burmistrz Polic Władysław Diakun  i Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król złożyli radnym gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia. Do tych słów przyłączyli się przedstawiciele władz powiatowych: Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski i Członek Zarządu Powiatu Beata Chmielewska, którzy przynieśli też okolicznościowy tort dla radnych.

Czytaj więcej...