W niedzielę 27 grudnia, na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach,  odbył się XIII Memoriał im. Sebastiana Mindziula,  poświęcony pamięci byłych piłkarzy, działaczy i kibiców Klubu Piłkarskiego Chemik Police. Naprzeciw siebie stanęły zaprzyjaźnione zespoły Przyjaciół Sebastiana oraz Portowców Stars. Gościem Honorowym Memoriału był reprezentant Polski kadry Adama Nawałki Kamil Grosicki, na codzień reprezentujący Klub Francuskiej LIGUE 1.

Czytaj więcej...

Informujemy, że od 1 stycznia 2016r. ulega zmianie termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę uiszcza się z góry, bez odrębnego wezwania do zapłaty, w terminie do 20 dnia bieżącego miesiąca. Opłatę, za styczeń oraz luty 2016r. wyjątkowo należy uiścić w terminie do dnia 20 lutego 2016 roku.

Czytaj więcej...

Wywiad z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem, Prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Gryf XXI w Policach

REDAKCJA.: Panie Burmistrzu. Po wielkiej burzy w Internecie – zdecydował się Pan przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie opłat za odpady komunalne. Dlaczego?

Władysław Diakun. : Bardzo żałuję, że to wszystko tak się potoczyło. Trudno mi pozytywnie ocenić działania grupy osób, które zagrały na ludzkich emocjach i braku dokładnej wiedzy, by w nas uderzyć. Wmówiono wielu mieszkańcom, że burmistrz nie liczy się z ich głosem i dlatego nie przeprowadził konsultacji społecznych przed podjęciem uchwał w sprawie zmiany opłat za odpady komunalne. A to po prostu kłamstwo. Nie było konsultacji, bo ustalanie wysokości opłat to zadanie Gminy. Dlaczego mielibyśmy zrzucać tę odpowiedzialność na mieszkańców?  Długo analizowaliśmy różne warianty w komisjach Rady Miejskiej. Na pierwszym planie postawiliśmy dobro polickich rodzin. W październiku Rada uchwaliła zmiany. Zaraz po tym zaczęły do mnie docierać sygnały, że mieszkańcy nie są zadowoleni i że też chcą się wypowiedzieć.  Dlatego zwróciłem się do Rady o uchylenie podjętych uchwał. Czy to nie jest świadectwo tego, że głos mieszkańców jest dla mnie najważniejszy? To naprawdę nie jest łatwe ani przyjemne, wycofywać się z własnych decyzji.

Czytaj więcej...

W gminie Police od 10 grudnia trwają konsultacje społeczne w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Potrwają do końca 2015 roku. Do wyboru są cztery warianty naliczania opłat. Ankiety do głosowania można pobrać, a po wypełnieniu oddać w Urzędzie Miejskim w Policach, pok. 3A  i 2D (parter)  oraz w siedzibach rad osiedli i rad soleckich (w wyznaczonych terminach). Można też wysłać drogą elektroniczną. Wszystkie informacje – w Wydziale Gospodarki Odpadami,  pok. 3A i 2D U.M. przy ul. Batorego 3 w Policach lub na stronie internetowej: www.odpady.police.pl.

Czytaj więcej...

W dobiegającym końca roku 2015 przeżywaliśmy wiele ważnych jubileuszy jako policzanie, Polacy i Europejczycy: 45-lecie Grudnia '70,  35-lecie powstania NSZZ "Solidarność", 25-lecie Zjednoczenia Niemiec, 25-lecie Polskiej Samorządności.   W gminie Police uczciliśmy jubileusze, związane z życiem lokalnej wspólnoty.

Czytaj więcej...

Niedawno w Policach została podjęta inicjatywa zmierzająca do likwidacji Straży Miejskiej. Oświadczam, że jestem temu absolutnie przeciwny. Uważam, że Straż Miejska w Policach jest potrzebna. Spełnia bardzo ważną rolę w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. Jest uzupełnieniem działań policyjnych w zakresie prewencji. Dba także o przestrzeganie przepisów porządkowych w gminie.

Czytaj więcej...

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o zaniepokojeniu mieszkańców w sprawie uchodźców informuję, że nie przewidujemy przyjęcia do gminy Police migrantów z Syrii i innych krajów Bliskiego Wschodu i krajów afrykańskich. W tej sprawie z zapytaniem o nasze możliwości lokalowe, zwrócił się do mnie we wrześniu br. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Udzieliłem odpowiedzi następującej treści:  "obecnie Gmina Police nie dysponuje wolnymi lokalami mieszkaniowymi. Brakuje nam ich nawet dla naszych mieszkańców, oczekujących w kolejce od kilkunastu lat. Pragnę podkreślić, iż w minionym okresie Gmina Police zaprosiła do zamieszkania kilkunastu Polaków z Kazachstanu, co wyczerpało nasz potencjał w tym zakresie."

Czytaj więcej...

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Polic z dnia 24 listopada 2015 roku, w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2015 roku, Urząd Miejski w Policach i Urząd Stanu Cywilnego w Policach będą nieczynne. Będzie to dla pracowników dzień wolny w zamian za 26 grudnia, 2015r., który wypada w sobotę. Decyzja Burmistrza wynika z art. 129 § 1 i art.130 § 2   Kodeksu  Pracy oraz § 27 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Policach, według których jeżeli dzień świąteczny, ustawowo wolny od pracy,  wypada w sobotę, wówczas pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikom dnia wolnego od pracy w innym terminie.