Ponad pół tysiąca dzieci ze szkół podstawowych gminy Police obejrzało spektakl ekologiczny  „Elektromisja". Choć temat trudny, bo dotyczący ekologii, dzieci były zachwycone. Bo to był nie tylko teatrzyk, ale interaktywna akcja. Zorganizował ją Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach.

Czytaj więcej...

- Nieprosta historia między polskim i  ukraińskim narodem, ale szczerze wierzymy w to, że najgorsza stronica  miedzy naszymi braterskimi narodami jest już zamknięta  - takimi słowami zwróciła się do delegacji z Polic Oksana Tuz, zastępca dyrektora Noworozdolskiego Kompleksu Edukacyjnego LIDER w Nowym Rozdole na Ukrainie. Wizyta została złożona w ramach rozwijania współpracy pomiędzy partnerskimi szkołami i miastami.

Czytaj więcej...

W związku z rozpowszechnianiem przez przedstawicieli partii Prawo i Sprawiedliwość w Policach fałszywych informacji w sprawie podejścia Gminy Police do kwestii miejsc w przedszkolach dla 6-latków wyrażam stanowczy protest i nawołuję do zaprzestania tych praktyk. Sytuacja, przed jaką nowy parlament RP postawił polskie samorządy w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla 6-latków już od roku szkolnego 2016/2017 jest bardzo trudna. Trzeba pamiętać, że Gmina realizuje zadania, wynikające z zapisów ustawowych. Przed rokiem wszedł obowiązek edukacji szkolnej dla sześciolatków. Przygotowaliśmy pod tym kątem nasze szkoły i przedszkola. Teraz musimy w ekspresowym tempie przygotować placówki do kolejnej zmiany, czyli zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Nie dyskutujemy z decyzjami polskiego rządu, Parlamentu i Prezydenta. Przyjmujemy zadania i realizujemy je najlepiej, jak to możliwe.

Czytaj więcej...

W związku z rozpowszechnianiem  przez przedstawicieli partii Prawo i Sprawiedliwość w Policach fałszywych  informacji  w sprawie podejścia Gminy Police do kwestii programu „500+” wyrażam stanowczy sprzeciw wobec takich praktyk i nawołuję do ich zaprzestania.  W pierwszych dniach lutego 2016 roku w mediach pojawiły się wypowiedzi  polickich radnych PiS, z których wynika, że Gmina Police lekceważy politykę prorodzinną, ponieważ nie informuje mieszkańców o projekcie rządowym „500+”.  Stawianie sprawy w ten sposób jest  skandaliczną manipulacją. Ustawa, do której odnoszą się radni PiS, jest zaledwie  przedmiotem obrad Sejmu RP, czyli że jeszcze nie jest ustanowionym prawem. Innymi słowy –  programu „500+” jeszcze nie ma. Logiczne więc jest, że Gmina nie może o nim informować.  Mogą to natomiast czynić przedstawiciele ugrupowania rządzącej partii, ponieważ nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje błędnych informacji. Ponadto – skoro jest to projekt rządowy, obowiązek informowania o nim spoczywa na przedstawicielach rządu, a nie gmin. Zadaniem samorządu będzie zrealizowanie ustawowych zapisów.

Czytaj więcej...

1 marca ruszy II edycja Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Korzystając z doświadczeń pierwszej edycji chcielibyśmy wprowadzić kilka zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego na rok 2017. Zgodnie z zeszłoroczną procedurą chcielibyśmy, aby o zmienionym regulaminie wypowiedzieli się mieszkańcy gminy. W związku z tym, od 20 stycznia do 3 lutego zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2017. Poniżej chcielibyśmy przybliżyć najważniejsze proponowane zmiany:

Czytaj więcej...

W środę 13 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim  w Policach Burmistrz Polic Władysław Diakun i Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król spotkali się z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli gminy Police. Było to tradycyjne spotkanie noworoczne.  

Jak co roku było okazją do podsumowania działań na przestrzeni ostatnich miesięcy, jak również omówienia wyzwań i celów na nowy 2016 rok. W spotkaniu uczestniczyli również zastępcy burmistrza, naczelnicy wydziałów UM oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

Czytaj więcej...

Z inicjatywy burmistrza Polic Władysława Diakuna, Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka i prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Jana Bednarka  w Urzędzie Miejskim w Policach, w dniu 8 stycznia 2016 roku, odbyło się trójstronne spotkanie, którego celem było omówienie obecnej sytuacji Klubu Piłkarskiego „Chemik” Police.

Czytaj więcej...

Urząd Miejski Informuje, że od 1 stycznia 2016r. ulega zmianie termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę uiszcza się z góry, bez odrębnego wezwania do zapłaty, w terminie do 20 dnia bieżącego miesiąca. Opłatę, za styczeń oraz luty 2016r. wyjątkowo należy uiścić w terminie do dnia 20 lutego 2016 roku.

Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Policach, w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  wymienił źródła światła w pobliżu przejść dla pieszych na terenie miasta.  W sumie wymienionych zostało 36 opraw oświetleniowych. W planach jest ponadto dostawienie 2 słupów oświetleniowych (ul. Piłsudskiego - Przybora oraz ul. Roweckiego przy kawiarni Wenecja), a także na ul. Szczecińskiej przy ul. Ofiar Stutthofu będzie posadowiony naświetlacz przejścia dla pieszych. Całość prac będzie kosztować  w sumie 71.881,20 zł brutto.

Czytaj więcej...

We wtorek 29 grudnia 2015 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisane zostały umowy na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie transportu.  Między innymi podpisana została  umowa ze Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym z Polic. W jej ramach zwiększone zostało dofinansowanie dla projektu „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK Sp. z o. o. etap II” z 1 mln zł do 3,5 mln złotych.

Czytaj więcej...