Pan Tomasz Przerwa został odwołany ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Police z uwagi na wyjątkową niesubordynacją, którą wykazał się nie reagując na decyzję Burmistrza, który był jego bezpośrednim przełożonym, zasłaniając się przy tym otrzymaniem od komisji rewizyjnej polecenia w tej sprawie. Jednakże, w tym miejscu należy zaznaczyć, iż wyżej przywołana komisja, nie może takich poleceń wydawać Burmistrzowi, ponieważ nie podlega on pod jej działanie.

Po decyzji Pana Burmistrza Zarząd Platformy Obywatelskiej w swoim, publicznym oświadczeniu sugeruje, że burmistrz pozbył się wartościowego pracownika, specjalisty od pozyskiwania funduszy na niezbędne inwestycje komunalne.

Czytaj więcej...

Tak jak pisaliśmy wcześniej w dniu 30 kwietnia 2009r. w Szczecinie nastąpiło podpisanie Porozumienia o współpracy WS „Gryf” i Ruchem Obywatelskim Szczecin XXI. Sygnatariuszami Porozumienia byli: Ze strony: Szczecin XXI – Pan Norbert Obrycki i Pan Bartłomiej Sochański Ze strony WS „Gryf” – Pan Władysław Diakun, Pan Witold Król i Pan Cezary Arciszewski Nadrzędnym celem zawartej umowy – Porozumienia jest wspólne propagowanie idei samorządności terytorialnej. Ponadto strony zobowiązują się do wzajemnego reprezentowania interesów na terenach Szczecina i powiatu polickiego z wykorzystaniem posiadanych struktur organizacyjnych. Można, zatem uznać, że Wspólnota Samorządowa „Gryf” uczyniła pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia współpracy z inną organizacją, o zasięgu regionalnym. Następnym krokiem będzie zmiana nazwy Stowarzyszenia WS „Gryf” na WS „GRYF XXI”. Decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

W dniu 29.07.2009r. z inicjatywy władz WS Gryf odbyło się spotkanie z liderami organizacji związkowych działających w Zakładach Chemicznych Police S.A. W trakcie spotkania Zarząd Gryfa poprosił przedstawicieli Organizacji Związkowych znajdujących się na spotkaniu o przedstawienie obecnej sytuacji w Spółce. Zarząd WS Gryf miał okazję usłyszeć ocenę przyczyn i skutków kryzysu sformułowaną przez stronę Związkową, która od kilku miesięcy broni kilku tysięcy miejsc pracy.

Czytaj więcej...