14 października to dzień wyjątkowy. Dzień Edukacji Narodowej.

Wszystkim Wam zaangażowanym w rozwój przyszłych pokoleń za trudną pracę, poświęcenie i pasję jaką wkładacie w pełnienie tej niezwykle ważnej misji dziękujemy.

Jednocześnie życzymy Wam dalszej wytrwałości, pogody ducha i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.