Dla nich wczoraj odbyły się uroczystości upamiętniające 37 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. Trudno wyobrazić sobie inny bieg historii Polski, jeszcze trudniej wizję Polski bez Solidarności.

Serdecznie pozdrawiamy przybyłych i tych, członków Solidarności i sympatyków, którzy wspierali ideę przez wszystkie lata jej funkcjonowania.