Gmina Police prowadzi intensywną współpracę partnerską z miastami zagranicznymi. To przede wszystkim wymiana doświadczeń, ale także okazja do niesienia pomocy i wsparcia dzieciom z kraju ogarniętego wojną.

Na zaproszenie Burmistrza Polic Władysław Diakun Gmina gościła grupę dzieci i opiekunów z ukraińskiego miasta Nowy Rozdół. Przez 10 dni 29 dzieci i 3 opiekunów przebywało w Policach, poznając nasz region i spędzając aktywie czas wraz z organizatorami wydarzenia.

Gmina już wcześniej zapraszała dzieci i młodzież z Ukrainy, ale głównie w celach wymiany kulturowej, spotkań wielonarodowych, nawiązania kontaktów.

Młodzi Polacy i Ukraińcy przypadli sobie do gustu. W 2014 roku, łącząc potrzebę dalszych spotkań młodzieży i wsparcie dla sąsiadów w czasie wojny, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gimnazjum nr 3 w Policach i Noworozdolskim Edukacyjnym Kompleksem LIDER w Nowym Rozdole (obecnie szkoła nosi imię Władimira Trusza). Od tamtej pory rok w rok organizowany jest w Policach letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Nowego Rozdołu.

Bezpośrednią opiekę o organizację pobytu sprawują pedagodzy z gimnazjum nr 3 w Policach z dyrektorem Artur Zagórski na czele oraz pracownicy urzędu Police gmina